วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเทคโนโลยี


ผมกราบขอบพระคุณท่าน อ.มงคล ภวังคนันท์ และ อ. วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
ทีได้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทำ bolg โดยข้าพเจ้าสามารถ
1. นำไปเผยแพร่ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
2. นำไปพัฒนาในด้านการเรียนการสอนต่อไป
3. เด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้ มีความสนใจมาก
ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

New ข่าว

..สวัสดีครับ...พี่น้อง